Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hoài Xuân

Thôn Hòa Trung 2, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
02563563003
binhdinh-thcshoaixuan@edu.viettel.vn